Jelenie szlachetne
byki 21.08-28.02
łanie* 29.09-15.01
cielęta* 29.09-28.02

Jelenie sika
byki, łanie, cielęta* 29.09-15.01

Daniele
byki* 29.09-31.01
łanie, cielęta* 29.09-15.01

Muflony
tryki* 29.09-28.02
owce, jagnięta* 29.09-15.01

Sarny
kozły 11.05-30.09
kozy, koźlęta* 29.09-15.01

Dziki
odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego cały rok
lochy 15.08-15.01

Borsuki* 01.09-02.12

Kuny, tchórze 01.09-31.03

Lisy 01.06-31.03
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą cały rok

Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze cały rok

Piżmaki 01.04-15.04; 11.08-31.03
na terenach rybackich obrębów hodowlanych cały rok

Zające szaraki i dzikie króliki w drodze odstrzału 01.11-31.12
w drodze odłowu 01.11-15.01

Bażanty
koguty 01.10-28.02
kury wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta 01.10-31.01

Kuropatwy
w drodze odstrzału 11.09-21.10
w drodze odłowu 11.09-15.01

Krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice* 15.08-23.12

Gęsi zbożowe, białoczelne* 01.09-23.12
w województwach zachodniopomorskim, lubuskim,
wielkopolskim i dolnośląskim 01.09-31.01

gęgawy* 01.09-23.12
w województwach zachodniopomorskim, lubuskim,
wielkopolskim i dolnośląskim 01.09-15.01

Łyski* 15.08-23.12

Gołębie grzywacze 15.08-30.11

Słonki* 01.09-23.12

Jarząbki 01.09-30.11

* z uwzględnieniem § 1 ust. 2i3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z późniejszymi zmianami.