Koleżanki i Koledzy!

Termin: 13/14.05.2016 r.wyjście wieczór/poranek. Bez losowania sektorów, zakończenie polowania – pokot godz. 9.00, 14.05.2016 r. Koledzy, którzy chcą polować w jednym sektorze zobowiązani są do dokonania uzgodnień pomiędzy sobą. Obowiązkowy jest wpis do „Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym”.

Komisja w składzie kol. kol.: Jacek Borowiecki, Edward Zabawa, Henryk Kargul, Wiesław Koprowski.

Zgłoszenie do konkursu oraz udziału w Majówce (z podaniem ilości osób)
do dn. 10.05.2016 r., do sekretarza koła kol. Zdzisława Marciniaka (691 816 196).

Organizacja konkursu:
§ myśliwi posiadający uprawnienia selekcjonerskie, dokonują odstrzału saren-rogaczy zgodnie z zasadami selekcji, a także dzików (za wyjątkiem loch) i drapieżników,
§ pozostali myśliwi, dokonują odstrzału jedynie dzików (za wyjątkiem loch) i drapieżników,
§ osobnej ocenie podlegają pozyskane sarny-rogacze, dziki i drapieżniki. Do dokonania oceny pozyskanej zwierzyny, ZK powołuje komisję składającą się z doświadczonych myśliwych oraz zarządu koła,
§ podstawą uczestnictwa jest posiadanie Upoważnienia do wykonywania polowania,
§ w celu przygotowania odp. ilości sektorów przez Zarząd Koła, zgłoszenie myśliwych do konkursu – do dn. 10.05.2016 r.
§ myśliwi nieposiadający uprawnień selekcjonerskich wykonują polowanie na terenach pól i łąk uprawnych ,
§ wyjazd do łowiska we własnym zakresie,
§ ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia Majówki o godz. 14.00.
§ w trakcie trwania konkursu polują wyłącznie jego uczestnicy

Majowy stół zastawiamy potrawami przygotowanymi w domu przez nasze urocze żony i partnerki, natomiast o napoje „bezalkoholowe” postarają się szanowni koledzy. Dodatkowych atrakcji kulinarnych dostarczy nam catering zamówiony przez ZK.

Darz Bór!

Szanowni Koleżanki i Koledzy!

W wyniku przeprowadzonych kontroli dyżurów odbywanych przez członków Koła, stwierdzono wiele uchybień. Bardzo często zdarza się, że dyżurujący nie dokonują obejścia całej instalacji, tylko robią to częściowo, lub dopuszczają się wpisywania w zeszyt stwierzeń pt. "bez uwag" wogóle nie dokonując kontroli na miejscu.
Wspomniane sytuacje są naganne i niedopuszczalne. Podkreślamy, iż pilnowanie upraw rolnych za które ponosimy pełną odpowiedzialność materialną jest naszym obowiązkiem. Nieetycznym jest zaniedbywanie takich zadań, a zarazem są to poczynania wybitnie niekoleżeńskie. Szanujmy nasz majątek, na który musiy tak ciężko pracować oraz szanujmy się nawzajem.

W związku z zaistaniałą sytuacją, Zarząd Koła wprowadza zaostrzenia w odbywaniu dyżurów.
Każdy z kolejnych dyżurujących, wraz z zeszytem i próbówką, będzie musiał pobrać ze skrzynki w Klubie 17 WBZ 5 urządzeń dźwiękowych. Urządzenia te należy rozwiesić i włączyć w trakcie wieczornej kontroli stanu technicznego grodzenia (3 sztuki na zwyżkach rozstawionych wokół pola kukurydzy, 1 na ambonie przy polu gdzie wcześniej był posiany groch, oraz 1 na gruszce przy młodniku brzozowym od strony lasu). W trakcie porannego obejścia, należy zdjąć urządzenia i je wyłączyć oraz zdeponować w skrzynce.

Informujemy, iż będą prowadzone wnikliwe kontrole wywiązywania się z dyżurów oraz zadań związanych z ich pełnieniem.
Za niewywiązywanie się ze wspomnianych obowiązków będą wszczynane postępowania dyscyplinarne (łącznie z konsekwencjami materialnymi) wobec Kolegów którzy dopuszczą się zaniedbań.

Szanujmy nasze dobro, szanujmy naszą pasję, szanujmy się nawzajem.

Darz Bór

Zarząd WKŁ nr 462 "Szop" w Wędrzynie

Harmonogram dyżurów – obw. 73 sektor „Kasztanowa” na plantacji grochu i kukurydzy


Edward ZABAWA 21.03-22.03.2015
Jacek BOROWIECKI 22.03-23.03.2015
Stanisław BIERNACKI 23.03-24.03.2015
Tomasz BOROWCZYK 24.03-25.03.2015
Wiesław BOROWCZYK 25.03-26.03.2015
Patrycja BRZEZIŃSKA 26.03-27.03.2015
Paweł BRZEZIŃSKI 27.03-28.03.2015
Wiesław BRZEZIŃSKI 28.03-29.03.2015
Szczepan BĘBEN 29.03-30.03.2015
Gracjan BUJANOWSKI 30.03-31.03.2015
Zdzisław CAPUTA 31.03-1.04.2015
Józef CIECHOCKI 1.04-2.04.2015
Kazimierz CIEŚLAK 2.04-3.04.2015
Jacek CYBULSKI 3.04-4.04.2015
Dariusz EJHART 4.04-5.04.2015
Lucjan FORTUNA 5.04-6.04.2015
Ryszard FARBOTKO 6.04-7.04.2015
Kazimierz IWANIAK 7.04-8.04.2015
Robert JASION 8.04-9.04.2015
Adrian JARKOWSKI 9.04-10.04.2015
Eugeniusz KACZOR 10.04-11.04.2015
Bogdan KAŁOWSKI 11.04-12.04.2015
Henryk KARGUL 12.04-13.04.2015
Jan KIEBLESZ 13.04-14.04.2015
Wojciech KUFLIŃSKI 14.04-15.04.2015
Krzysztof KLUWAK 15.04-16.04.2015
Mieczysław KLUWAK 16.04-17.04.2015
Marian KOBIELSKI 17.04-18.04.2015
Franciszek KOBLENC 18.04-19.04.2015
Edward KOCHANEK 19.04-20.04.2015
Wiesław KOPROWSKI 20.04-21.04.2015
Henryk KOSIOREK 21.04-22.04.2015
Grzegorz KOPROWSKI 22.04-23.04.2015
Grzegorz KOT 23.04-24.04.2015
Wojciech KOT 24.04-25.04.2015
Roman LASOTA 25.04-26.04.2015
Roman LEŚKIEWICZ 26.04-27.04.2015
Adam MACIEJEWSKI 27.04-28.04.2015
Bartosz MANOWSKI 28.04-29.04.2015
Jan MANOWSKI 29.04-30.04.2015
Zdzisław MARCINIAK 30.04-01.05.2015
Bogdan MARUSZAK 1.05-2.05.2015
Kornel MATULANIS 2.05-3.05.2015
Józef MIZERA 3.05-4.05.2015
Krzysztof KUPKA 4.05-5.05.2015
Jarosław KOWIEL 5.05-6.05.2015
Marcin NAWROT 6.05-7.05.2015
Robert NAWROT 7.05-8.05.2015
Ryszard NAWROT 8.05-9.05.2015
Agnieszka PISARSKA 9.05-10.05.2015
Jan PISARSKI 10.05-11.05.2015
Piotr PISKUREWICZ 11.05-12.05.2015
Remigiusz SANOCKI 12.05-13.05.2015
Piotr SROMALA 13.05-14.05.2015
Łukasz SZMAGULSKI 14.05-15.05.2015
Szymon ŚWIERC 15.05-16.05.2015
Wiesław SZYMASZEK 16.05-17.05.2015
Andrzej TOMCZAK 17.05-18.05.2015
Bronisław TOMCZAK 18.05-19.05.2015
Damian TOMCZAK 19.05-20.05.2015
Zbigniew TRUSZKOWSKI 20.05-21.05.2015
Paweł WALIGÓRSKI 21.05-22.05.2015
Przemysław WALIGÓRSKI 22.05-23.05.2015
Grzegorz WDOWIAK 23.05-24.05.2015
Jerzy WIERCIŃSKI 24.05-25.05.2015
Marian WŁODARCZYK 25.05-26.05.2015
Stanisław WOŹNIAK 26.05-27.05.2015
Paweł ZADWÓRNY 27.05-28.05.2015
Marek ZARĘBA 28.05-29.05.2015
Dariusz PAKULSKI 29.05-30.05.2015
Marceli WORONIEC 30.05-1.06.2015
Paweł ZIOBROWSKI 1.06-2.06.2015

INFORMACJE DODATKOWE

Dyżur rozpoczyna się w wyznaczonym dniu wg grafiku ok. 2 godzin przed zmrokiem , przeglądem i ewentualnym poprawieniem na całej długości grodzenia (przewód pastucha, słupki, taśma, izolatory, chwasty oraz gałęzie przy przewodzie). Zakończenie dyżuru należy wykonać rano, tymi samymi czynnościami. PRZEBYWANIE W NOCY NA POLU NIE JEST KONIECZNE (najważniejsze jest utrzymanie zabezpieczeń uprawy w stanie sprawności technicznej, stały monitoring zasiewów oraz ewentualnych szkód poprzez wieczorne i poranne obejście pola).
Wszystkie uszkodzenia, usterki oraz uwagi należy opisać w zeszycie dyżuru (jako informacja dla kolejnego dyżurującego).
Należy dokonać oględzin stanu zasiewu, a w przypadku stwierdzenia szkód wyrządzonych przed zwierzynę , opisać również ten fakt w zeszycie (przybliżona powierzchnia oraz lokalizacja).
Zamiana dyżuru możliwa jest po uzgodnieniu z zastępującym myśliwym, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej sytuacji Łowczemu Koła.
W przypadku stwierdzenia nieobecności na dyżurze, powstałe szkody w uprawie oraz grodzeniu pokryte będą przez nieobecnego myśliwego oraz zostaną wyciągnięte konsekwencje statutowe.
Zeszyt przed dyżurem należy pobrać ze skrzynki w Klubie 17 WBZ w Wędrzynie, a rano po wykonaniu opisu, pozostawić w tym samym miejscu. Koledzy stażyści pobiorą klucz do skrzynki od swoich opiekunów.

ŁOWCZY KOŁA
EDWARD ZABAWA

Koleżanki i Koledzy!!!

 1. W celu zminimalizowania szkód łowieckich na polach rolników, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 462 „SZOP”, zgodnie z § 41 Statutu PZŁ oraz rozdz. 9 ustawy Prawo Łowieckie, podjął uchwałę o ochronie zasiewów i przydzielił wszystkim myśliwym i stażystom Koła daty dyżurów w grupach trzyosobowych (patrz załącznik).
  2. Dyżurujący są odpowiedzialni za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzynę łowną
  w trakcie pełnionego dyżuru.
  3. Niestawiennictwo na dyżurze oraz brak osoby na zastępstwo będzie skutkowało sankcjami materialnymi i dyscyplinarnymi. Ewentualne zastępstwo należy uzgadniać między sobą
  oraz powiadomić o tym fakcie Łowczego Koła minimum dzień przed dyżurem.
  4. Książka dyżurów znajdować się będzie na posesji kolegi Mieczysława Kluwaka w miejscowości Żubrów 8.
  W książce tej należy:
     § dokonywać wpisów godziny i daty rozpoczęcia oraz zakończenia dyżuru;
     § wpisać imiona i nazwiska osób dyżurujących;
     § opisać stan uprawy przed i po dyżurze.
  5. Grupy dyżurujące będą posiadały zakupione przez Koło petardy do odstraszania zwierzyny
  (do pobrania w miejscu wyłożenia książki u Kolegi Mieczysława Kluwaka).
  6. Dyżur rozpoczyna się godzinę przed zachodem słońca, a kończy godzinę po wschodzie słońca dnia następnego.

DARZ BÓR
ZA ZARZĄD
ŁOWCZY WKŁ Nr 462 „SZOP”
Edward Zabawa

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

9/10.04.2014 r. Borowiecki J., Zabawa E., Marciniak Z., Kaczor E.
10/11.04.2014 r. Kluwak M., Iwaniak K., Kluwak K.
11/12.04.2014 r. Kargul H., Pakulski D., Maruszak B.
12/13.04.2014 r. Biernacki St., Kieblesz J., Kochanek E.
13/14.04.2014 r. Borowczyk W., Kobielski M., Lasota R.
14/15.04.2014 r. Borowczyk T., Czarnecki Z., Cybulski J.
15/16.04.2014 r. Brzeziński W., Kot G., Szymaszek W.
16/17.04.2014 r. Brzezińska Pat., Kosiorek H., Szmagulski Ł.
17/18.04.2014 r. Brzeziński P., Cieślak K., Ejchart D.
18/19.04.2014 r. Jasion R., Bęben Szcz., Kałowski B.
19/20.04.2014 r. Łoziński J., Kot W., Matulanis K.
20/21.04.2014 r. Nawrot Rysz., Nawrot M., Wdowiak G.
21/22.04.2014 r. Koprowski W., Waligórki P., Waligórski Przem.
22/23.04.2014 r. Nawrot R., Woźniak St., Koprowski G.
23/24.04.2014 r. Manowski J., Pisarska A., Pisarski J.
24/25.04.2014 r. Sromala P., Czuczos A., Włodarczyk M.
25/26.04.2014 r. Zadwórny P., Zaręba M., Piskurewicz P.
26/27.04.2014 r. Broński M., Bujanowski G., Ciechowski J.
27/28.04.2014 r. Fortuna L., Koblenc F., Leśkiewicz R.
28/29.04.2014 r. Maciejewski A., Mizera J., Kałowski B.
29/30.04.2014 r. Tomczak A., Tomczak B., Truszkowski Z.
30.04/1.05.2014 r. Wierciński J., Caputa Z., Sanocki R.
1/2.05.2014 r. Kufliński W., Piskurewicz P., Substyk J.