HISTORIA OGÓLNA KOŁA

W latach 1948-49 została przeprowadzona w Polsce reforma Polskiego Związku Łowieckiego i całe terytorium kraju podzielono na obwody, które wydzierżawiono kołom łowieckim. Do tego czasu polowano jak dawniej indywidualnie i zbiorowo na własnych posiadłościach lub na wydzierżawionych terenach przez spółki i indywidualnych myśliwych.
Wojskowe Koło Łowieckie ,,Szop” w Wędrzynie powstało w 1952 roku. Za zgodą Komendanta Poligonu – mjr. Jana MĄKI, podjęto decyzję o założeniu koła łowieckiego. W tym czasie przy Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego funkcjonowała Wojskowa Rada Łowiecka, której przewodniczył ppłk Kobyliński. Na wniosek przyszłych myśliwych do Wędrzyna został skierowany członek WRŁ, który od kandydatów przyjął egzamin. Egzamin odbył się w świetlicy żołnierskiej Komendy Poligonu ( obecnie OSPWL ). Egzamin zdali niżej wymienieni koledzy: Jan MĄKA, Roman OKUPSKI, Tadeusz HABZA, Henryk ZYCH, Tadeusz RODKIEWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI, Tadeusz STRZELCZYK, Mieczysław WOJNICZ, Ryszard MANOWSKI i Roman ANTOLIK.

Pierwszy Zarząd Koła tworzyli:
przewodniczący – Mieczysław WOJNICZ,
łowczy – Ryszard MANOWSKI,
skarbnik - Henryk ZYCH,
sekretarz – Tadeusz HABZA.
Pierwszym obwodem, na którym polowano i prowadzono prace gospodarcze był teren poligonu. Po kilku latach Koło otrzymało dodatkowe dwa obwody: jeden nad Wartą ( Kołczyn – Słońsk ), drugi koło Dębna Lubuskiego w Nadleśnictwie Mosina.
Kolejne kadencje władz Zarządu Koła stanowili:
przewodniczący – Józef PIĄTEK,- łowczy – Ryszard MANOWSKI,
przewodniczący – Ryszard MANOWSKI, łowczy – Wiesław ZIOŁO,
przewodniczący – Wiesław ZIOŁO, łowczy – Ryszard MANOWSKI,
przewodniczący – Ryszard MANOWSKI, łowczy – Bronisław TOMCZAK,
prezes - Wiesław BOROWCZYK, łowczy – Jerzy GRZEGORCZYK,
prezes – Wiesław BOROWCZYK, łowczy – Ryszard NAWROT.

prezes - Jacek BOROWIECKI, łowczy - Edward ZABAWA


Obecny Zarząd Koła tworzą:
Prezes – Roman LASOTA,
łowczy – Edward ZABAWA,
skarbnik – Patrycja BRZEZIŃSKA,
sekretarz – Piotr PISKUREWICZ,

 

 

ROK 2002 ZŁOTY JUBILEUSZ 50 LECIA WKŁ "SZOP” W WĘDRZYNIE

PRZY PIĘKNEJ POGODZIE W DNIACH 6 I 7 LIPCA 2002 ROKU ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO "SZOP" W WĘDRZYNIE. KOŁO OTRZYMAŁO SZTANDAR UFUNDOWANY PRZEZ SZEREG INSTYTUCJI, OSÓB PRYWATNYCH I CZŁONKÓW KOŁA.
WRĘCZENIE ORAZ POŚWIĘCENIE SZTANDARU POPRZEDZIŁA MSZA ŚWIĘTA CELEBROWANA PRZEZ KAPELANA GARNIZONU WĘDRZYN KSIĘDZA MJR SŁAWOMIRA NIEWĘGŁOWSKŁEGO.
W SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO WESZLI NASI CZŁONKOWIE KOL. TOMASZ BOROWCZYK, KOL. ROMAN LEŚKIEWICZ I KOL. EUGENIUSZ KACZOR. MATKĄ CHRZESTNĄ SZTANDARU BYŁA BOŻENA SŁAWIAK STAROSTA SULĘCIŃSKI, A OJCAMI CHRZESTNYMI NAJSTARSZY CZŁONEK KOŁA "SZOP" KOL. RYSZARD MANOWSKI ORAZ KOL. WITOLD WASYLKÓW -NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA SULĘCIN.
PO MSZY ŚW. W ASYŚCIE ORKIESTRY I POCZTÓW SZTANDAROWYCH PRZEMASZEROWANO DO KLUBU GARNIZONOWEGO, GDZIE OTWARTO UROCZYSTE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA ORAZ NASTĄPIŁO OTWARCIE WYSTAWY ŁOWIECKIEJ PRZEZ PREZESA OKRĘGOWEJ RADY ŁOWIECKIEJ W GORZOWIE WLKP. KOL. WIESŁAWA BOROWCZYKA.
CEREMONIĘ UROCZYSTOŚCI PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA KOŁA UŚWIETNIŁA OBECNOŚĆ CZŁONKA NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ (ZARAZEM NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA MIĘDZYRZECZ) KOL. JERZEGO PAWLISZAKA ORAZ GEN. DYW. JANUSZA ORNATOWSKIEGO, GEN. BRYG. ALEKSANDRA TOPCZAKA, GEN. BRYG. ANTONIEGO GOLISZEWSKIEGO, GEN. BRYG. STANISŁAWA ŚWITALSKIEGO, PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEGO SEJMIKU ŁOWIECKIEGO MIECZYSŁAWA PROTASOWSKIEGO, PRZEDSTAWICIELI ZAPRZYJAŹNIONYCH KÓŁ ŁOWIECKICH Z ZIEMI LUBUSKIEJ ORAZ CZŁONKÓW KOŁA "SZOP".
NA UROCZYSTYM ZEBRANIU PRZEWODNICZĄCY KOŁA PRZEDSTAWIŁ HISTORIĘ KOŁA "SZOP", KTÓREGO BOGATE TRADYCJE ŁOWIECKIE SIĘGAJĄ 1952 ROKU.
ZAŁOŻYCIELEM BYŁ KOL. WACŁAW CZYŻEWSKI, ADIUTANT ÓWCZESNEGO DOWÓDCY ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. PIERWSZY ZARZĄD TWORZYLI: PRZEWODNICZĄCY KOL. MIECZYSŁAW WOJNICZ, ŁOWCZY KOL. RYSZARD MANOWSKI, SKARBNIK KOL. HENRYK ZYCH I SEKRETARZ TADEUSZ HABZA.
UROCZYSTOŚCI PIERWSZEGO DNIA ZAKOŃCZONO BALEM MYŚLIWSKIM W PIĘKNEJ SCENERII ZAMKU ŁOWIECKIEGO W GARBICZU, GDZIE WSZYSCY BAWILI SIĘ DO BIAŁEGO RANA.
DRUGI DZIEŃ W RAMACH ŚWIĘTA ZŁOTEGO JUBILEUSZU KOŁO ZORGANIZOWAŁO NA BAZIE KLUBU GARNIZONOWEGO BOGATY PROGRAM KULTURALNO-ROZRYWKOWO-SPORTOWY, KTÓRY ODBYŁ SIĘ NA PLACU PRZED BUDYNKIEM.
KOŁO "SZOP" JAKO JEDNO Z PIERWSZYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYSZŁO Z KNIEI POKAZUJĄC UROKI ŁOWIECTWA LUDNOŚCI NIE ZWIĄZANEJ Z MYŚLISTWEM.
W IMPREZIE UCZESTNICZYLI MIESZKAŃCY WĘDRZYNA I POBLISKICH MIEJSCOWOŚCI. W PROGRAMIE KAŻDY MÓGŁ ZNALEŹĆ COŚ DLA SIEBIE. POCZĄWSZY OD ZWIEDZANIA WYSTAWY ŁOWIECKIEJ, OBRAZÓW, TROFEÓW MYŚLIWSKICH, WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ, DYPLOMÓW, CZASOPISM I KSIĄŻEK O TEMATYCE ŁOWIECKIEJ, POPRZEZ RÓŻNEGO RODZAJU GRY, KONKURSY I ZABAWY SPRAWNOŚCIOWE, A SKOŃCZYWSZY NA KONCERTACH ZNANYCH W POLSCE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH.
W ODSTĘPACH GODZINNYCH, CO BYŁO DODATKOWYM ATUTEM ŚWIĘTA, ODBYWAŁA SIĘ PREZENTACJA CZŁONKÓW KOŁA "SZOP", JEGO ZARZĄDU ORAZ WŁADZ POWIATOWYCH (NA ANTENIE "RADIA PLUS") Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIADY I ROZMOWY O DZIAŁALNOŚCI KOŁA JAK RÓWNIEŻ O ŁOWIECTWIE W REGIONIE.¬
UROCZYSTOŚCI PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA KOŁA BYŁY WIELKIM WYDARZENIEM NIE TYLKO DLA CZŁONKÓW KOŁA, ALE RÓWNIEŻ DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ. POZWOLIŁO PRZYBLIŻYĆ IDEĘ ŁOWIECTWA TYM, KTÓRZY PROBLEMU NIE ZNALI ORAZ TYM, KTÓRZY NA ŁOWIECTWO PATRZYLI ZAWSZE PRZEZ KRZYWE ZWIERCIADŁO.