Myśliwi którzy odeszli:

Henryk ANKUDO

Janusz BEDNAREK

Mieczysław BANACHOWSKI

Tadeusz BOGULSKI

Leopold CHOJNACKI

Henryk CZERW

Andrzej DĄBROWSKI

Zdzisław DOMINKIEWICZ

Józef DROŻDŻYŃSKI

Tadeusz GIBAŁA

Jerzy GRZEGORCZYK

Mieczysław IZDEBSKI

Marian KALETA

Mirosław KOŁOSOWSKI

Jan LESZCZUK

Jacek ŁOZIŃSKI

Ryszard MANOWSKI

Włodzimierz MARKIEWICZ

Alojzy MENTEL

Jan MĄKA

Józef MICHAJŁOWSKI

Józef MILCZANOWSKI

Zbigniew MIOTKE

Ryszard MROZIEWSKI

Walenty NIEDOBITEK

Henryk NOWAK

Roman OKUPSKI

Józef PIĄTEK

Wacław PIJAR

Jan PISARSKI

Franciszek POSPIECH

Alojzy POTYRA

Tadeusz ROTKIEWICZ

Józef RZECHACZYK

Kazimierz SROKA

Antoni TYLISZCZAK

Mieczysław WĘGLIŃSKI

Wiesław ZIOŁO

Tadeusz PIERLAK (przyjaciel koła - zmarł w trakcie polowania zbiorowego 7 stycznia 2006 roku)