Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: MIECZYSŁAW KLUWAK

Członek Komisji Rewizyjnej: JACEK CYBULSKI

Członek Komisji Rewizyjnej: JAROSŁAW KOWIEL