Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Bogdan MARUSZAK

Członek Komisji Rewizyjnej: Marian WŁODARCZYK

Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Edward KOCHANEK