PONIŻEJ 2 LISTY NA ZASIEWACH KUKURYDZY (OBWODY 73, 85)

 

SEKTOR TURSK B !!!! (OBWÓD 85) - ZASIEW KUKURYDZY!

Lp. Data Imię i nazwisko
1 23.06.2021 Czuczos Arystofanis
2 24.06.2021 Kargul Henryk
3 25.06.2021 Kieblesz Jan
4 26.06.2021 Kochanek Edward
5 27.06.2021 Koprowski Grzegorz
6 28.06.2021 Substyk Jan
7 29.06.2021 Bęben Szczepan
8 30.06.2021 Brzeziński Paweł
9 1.07.2021 Brzeziński Wiesław
10 2.07.2021 Bujanowski Gracjan
11 3.07.2021 Ciechocki Józef
12 4.07.2021 Cybulski Jacek
13 5.07.2021 Farbotko Ryszard
14 6.07.2021 Fortuna Lucjan
15 7.07.2021 Jarkowski Adrian
16 8.07.2021 Jasion Robert
17 9.07.2021 Kaczor Eugeniusz
18 10.07.2021 Kałowski Bogdan
19 11.07.2021 Karbowski Sławomir
20 12.07.2021 Mizera Józef
21 13.07.2021 Moyseowicz Piotr
22 14.07.2021 Nieciejewski Jarosław
23 15.07.2021 Pakulski Dariusz
24 16.07.2021 Buchla Krzysztof
25 17.07.2021 Piotrowski Paweł
26 18.07.2021 Piskurewicz Piotr
27 19.07.2021 Popławski Michał
28 20.07.2021 Rogowski Anrzej
29 21.07.2021 Sanocki Remigiusz
30 22.07.2021 Sromala Piotr
31 23.07.2021 Szałata Zbigniew
32 24.07.2021 Tomczak Andrzej
33 25.07.2021 Szymaszek Wiesław
34 26.07.2021 Mariusz Klupiński
35 27.07.2021 Wierciński Jerzy
36 28.07.2021 Wdowiak Grzegorz
37 29.07.2021 Tutka Artur
38 30.07.2021 Ejchart Dariusz
39 31.07.2021 Woroniec Marceli
40 1.08.2021 Zabawa Edward
41 2.08.2021 Zadwórny Paweł
42 3.08.2021 Borowczyk Wiesław
43 4.08.2021 Czarnecki Zygmunt

 

 

SEKTOR MIECHÓW A (OBWÓD 73) ZASIEW KUKURYDZY!

 

     
44 23.06.2021 Kluwak Krzysztof

 

 

 

Lp. Data Imię i nazwisko
1 24.06.2021 Mizera Józef
2 25.06.2021 Moyseowicz Piotr
3 26.06.2021 Buchla Krzysztof
4 27.06.2021 Niechejewski Jarosław
5 28.06.2021 Pakulski Dariusz
6 29.06.2021 Piotrowski Paweł
7 30.06.2021 Piskurewicz Piotr
8 1.07.2021 Popławski Michał
9 2.07.2021 Rogowski Anrzej
10 3.07.2021 Sanocki Remigiusz
11 4.07.2021 Sromala Piotr
12 5.07.2021 Szałata Zbigniew
13 6.07.2021 Tomczak Andrzej
14 7.07.2021 Szymaszek Wiesław
15 8.07.2021 Mariusz Klupiński
16 9.07.2021 Wierciński Jerzy
17 10.07.2021 Wdowiak Grzegorz
18 11.07.2021 Tutka Artur
19 12.07.2021 Ejchart Dariusz
20 13.07.2021 Woroniec Marceli
21 14.07.2021 Zabawa Edward
22 15.07.2021 Zadwórny Paweł
23 16.07.2021 Borowczyk Wiesław
24 17.07.2021 Czarnecki Zygmunt
25 18.07.2021 Czuczos Arystofanis
26 19.07.2021 Kargul Henryk
27 20.07.2021 Kieblesz Jan
28 21.07.2021 Kochanek Edward
29 22.07.2021 Koprowski Grzegorz
30 23.07.2021 Substyk Jan
31 24.07.2021 Bęben Szczepan
32 25.07.2021 Brzeziński Paweł
33 26.07.2021 Brzeziński Wiesław
34 27.07.2021 Bujanowski Gracjan
35 28.07.2021 Ciechocki Józef
36 29.07.2021 Cybulski Jacek
37 30.07.2021 Farbotko Ryszard
38 31.07.2021 Fortuna Lucjan
39 1.08.2021 Jarkowski Adrian
40 2.08.2021 Jasion Robert
41 3.08.2021 Kaczor Eugeniusz
42 4.08.2021 Kałowski Bogdan
43 5.08.2021 Karbowski Sławomir