KOLEŻANKI I KOLEDZY

ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYMI USTALENIAMI (ORAZ PLANEM POLOWAŃ) PRZYPOMINAMY

21.12.2019 - POLOWANIE WIGILIJNE (TRADYCYJNIE GODZINA 7:30, ZAKOŃCZENIE POLOWANIA OK 13:00).

GODZINA 15:30 - POCZĘSTUNEK WIGILIJNY (ZAPRASZAMY WRAZ Z RODZINAMI).

ZAPISY NA POLOWANIE - U ŁOWCZEGO KOŁA.

ZAPISY NA WIGILIĘ - U SEKRETARZA.

TERMIN ZAPISÓW - DO 18.12.2019.

DARZ BÓR!