KOLEŻANKI I KOLEDZY

Zgodnie z pismem z Urzędu Miasta Sulęcin, informujemy iż w granicach administracyjnych miasta do 31.12.2020 będzie prowadzony redukcyjny odstrzał dzików.

W związku z powyższym prośba o dokładne pilnowanie granic naszych obwodów z granicami terenów wyłączonych z prowadzenia gospodarki łowieckiej (miasto).

Odstrzał redukcyjny w mieście będzie prowadziła firma "Azyl" Zbigniew Wójcik.

 

Darz Bór