KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Zgodnie z Uchwałą nr 35/2017 Naczelnej Rady Łowieckiej z 5 września 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej, informuję iż wysokość składki wynosi:

- 363 zł - SKŁADKA NORMALNA (320 zł składka + 43 zł ubezpieczenie);

- 203 zł - SKŁADKA ULGOWA (160 zł składka + 43 zł ubezpieczenie); - dotyczy uczącej się młodzieży, do 25 roku życia oraz członkowie, którzy ukończyli 70 lat do 31 grudnia 2018 roku

SKŁADKĘ NALEŻY PRZELAĆ NA KONTO WKŁ SZOP W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 20.12.2018 ROKU.

PROSZĘ NIE PRZELEWAĆ SKŁADKI NA KONTO ZO.PZŁ !!!

ROZLICZENIE ODBYWA SIĘ NA PŁASZCZYŹNIE KOŁO/Z.O.

W RAZIE PYTAŃ, PROSZĘ O KONTAKT!

Z poważaniem

Skarbnik Koła