Koleżanki i Koledzy

 

W związku z zaistniałą sytuacją, jaka związana jest z występowaniem groźnego wirusa ASF w Polsce, przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące aktualizacji rekomendacji "Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF ns terenie RP" .

 

Najważniejsze informacje:

  • wprowadza się obowiązek realizacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do 30 listopada 2017 roku populacji dzików do 0,1 osobnika /km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głónych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km), a w pozostałej części kraju ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych do poziomu 0,5 osobnika/km2;

  • należy bezwzględnie ralizować rozporządzenia powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego dzików;

  • każdy znaleziony padły dzik powinien być obowiązkowo zgłaszany.

 

 

WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z PATROCHAMI POZYSKANYMI OD DZIKÓW PODCZAS POLOWAŃ

 

WARIANT 1 – POLOWANIA INDYWIDUALNE

  • przed rozpoczęciem patroszenia należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do kórego będą deponowane niejadalne części dzika;

  • dół powinien znajdować się w bilskiej odległości miejsca patroszenia, aby była możliwość bezpośredniego zdeponowania patrochów, w celu zminimalizowania ilości miejsc ich styczności z glebą;

  • dół powinien miećgłębokość conajmniej 0,5 m, a zdeponowane patrochy powinny być przyryte warstwą min. 0,5 m gleby w celu uniemożliwienia dostępu do nich dzikim zwierzętom;

  • przed zasypaniem – zdezynfekować preparatem biobójczym, lub miejsce ich zakopania spryskać srodkiem odstraszającym zwierzęta;

 

WARIANT 2 – POLOWANIA ZBIOROWE

  • patrochy należy składować w kontenerze z zakładu utylizacyjnego kat.1, po czym należy je zakopać w możliwie głębokim dole, z zastosowaniem tych samych procedur co w wariancie polowania indywidualnego.

 

PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH!

 

DARZ BÓR!