Informacje organizacyjne z ZO PZŁ

 

OKRĘGOWA MSZA HUBERTOWSKA

3 listopada 2017 roku odbędzie się Msza Hubertowska w Kościele p.…

Czytaj więcej...

Koleżanki i Koledzy

Wzorem kolegów: Wojciech Kot, Sławomir Karbowski i Bogdan Kałowski zachęcamy do nadsyłania zdjęć z indywidualnych przygód związanych z łowiectwem.

Ma to istotne znaczenie na kształtowanie naszego wizerunku.

Nadesłane zdjęcia będą publikowane w galerii - polowania indywidualne, co wzbogaca naszą stronę.…

Czytaj więcej...

Serdeczne gratulacje!

Bardzo rzadka forma myłkusa - perukarz.

Pozyskał Kolega Bogdan Kałowski w Puszczy Pyzdreskiej (12.…

Czytaj więcej...

Koleżanki i Koledzy!

Na prośbę Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ dr Lecha Blocha przekazujemy informację:

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza Ogólnopolską Akcję noszącą tytuł  "Darz Bór-Dasz Krew".…

Czytaj więcej...

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZESŁANYMI PRZEZ NADLEŚNICTWO SULĘCIN, W SPRAWIE ODSTRZAŁU REDUKCYJNEGO BOBRA EUROPEJSKIEGO (Castor fiber) - MYŚLIWI ZAINTERESOWANI WYKONANIEM ODSTRZAŁU, PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE KSEROKOPII LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI DO ŁOWCZEGO KOŁA, DO DNIA 05.08.…

Czytaj więcej...