Koleżanki i Koledzy 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Koła podjęto Uchwałę, dotyczącą odstrzału łań i cielaków Jelenia Szlachetnego.

 W związku z nasilonymi ćwiczeniami wojsk na poligonie oraz z niskim wykonaniem planu Jeleni byków, ustala się,

Czytaj więcej...

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Ważna informacja, dotycząca polowania indywidualnego na jednym sektorze, wykonywanego przez kilku myśliwych (na różnych ambonach).

Zapisując się w książce na polowanie, jeżeli widzimy, ze inny myśliwy jest już wpisany na ten sam sektor, lecz na inną ambonę - SKONTAKTUJMY SIĘ TELEFONICZNIE!…

Czytaj więcej...

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

KILKA WAŻNYCH SPRAW NA DZIEŃ DZISIEJSZY:

1. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Koła do końca września należy wpłacać składkę na Koło (120 zł) - wpłat dokonujemy przelewem na konto koła, w tytule przelewu - składka członkowska do Koła.…

Czytaj więcej...

Dar Polskich myśliwych

 

Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego została wznowiona akcja krwiodawstwa „Darz Bór - Dasz Krew”.…

Czytaj więcej...

Koleżanki i Koledzy!

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wielkopolskim z Kolegą Wojciechem Pawliszakiem na czele, przesłał do nas kilka istotnych pism.…

Czytaj więcej...