Koleżanki i Koledzy

 

Nasz Towarzysz, Nemrod i wspaniały Kolega - WIESŁAW KOPROWSKI 

dnia 26.03.…

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Podobno ludzką mową

Pokorne zwierzęta przemówią, 

a radość na nowo

Narodzi się w Święta.

Podobno łzy zasmuconym

Mróz dobry osuszy,

A kiedy zabiją dzwony

Każdemu przybędzie duszy.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...