INFORMACJA
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEOBECNOŚCI NA DYŻURZE, POWSTAŁE SZKODY W UPRAWIE ORAZ GRODZENIU POKRYTE BĘDĄ PRZEZ NIEOBECNEGO MYŚLIWEGO ORAZ ZOSTANĄ WYCIĄGNIĘTE KONSEKWENCJE STATUTOWE. ZA KAŻDYM RAZEM NALEŻY OBEJŚĆ DOKŁADNIE CAŁOŚĆ GRODZENIA!

ŁOWCZY KOŁA…

Czytaj więcej...