KOLEŻANKI I KOLEDZY!
W dniu 20 czerwca 2015 roku odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie dla członków Koła połączone z zawodami o puchar Prezesa WKŁ „Szop”.
Przypominamy!
- szkolenie oraz zawody odbędą się na Strzelnicy Bojowej Piechoty (OSPWL Wędrzyn);
- rozpoczynamy o godzinie 9.00;
- amunicja we własnym zakresie;
- w trakcie przedsięwzięcia przewidywany jest poczęstunek dla przybyłych Koleżanek i Kolegów;
- kandydaci biorą udział w szkoleniu w obecności wprowadzających.
Zawody o Puchar Prezesa WKŁ „Szop” - 3 konkurencje:
- strzelanie na 100 m z broni kulowej do tarczy „rogacz” (3 strzały),
- strzelanie do pojedynczych rzutek (3 rzutki),
- strzelanie do dubletów rzutek (2 dublety, tj. 2 rzutki wyrzucane jednocześnie).
W przypadku gdy będzie konieczna organizacja dogrywki, koledzy którzy uzyskają taki sam najwyższy wynik powtarzają strzelanie do „rogacza” oraz do „dubletów rzutek”. Dogrywka będzie prowadzona do momentu wyłonienia zwycięscy.

DARZ BÓR!!!