Koleżanki i Koledzy!
Po długich (około 11 godzinnych) ale zarazem owocnych obradach, zatwierdziliśmy wiele bardzo istotnych kwestii dla naszego Koła.
Uchwała, budżet, delegaci, komisja rewizyjna, komisja inwentaryzacyjna, szkolenia oraz nowy Zarząd Koła, w skład któego wchodzą:

PREZES: Jacek Borowiecki
ŁOWCZY: Edward Zabawa
SKARBNIK: Grzegorz Koprowski
SEKRETARZ: Zdzisław Marciniak
PODŁOWCZY (OBW. 73): Remigiusz Sanocki
PODŁOWCZY (OBW. 84): Ryszard Farbotko
PODŁOWCZY (OBW. 85): Grzegorz Wdowiak

Kolejny sezon stawia przed nami kolejne zadania oraz cele, które pragniemy osiągnąć.
Nasza Pasja jest przepiękna, jednak wymagająca ogromnego zaangażowania każdego z nas przez cały rok.
Z entuzjazmem bierzemy się do pracy, aby tworzyć łowiectwo, kótre jest naszym bogactwem kultury i tradycji.

Darz Bór!