KOLEŻANKI I KOLEDZY

INFORMUJĘ, IŻ DO DNIA 16.12.2022 NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO WKŁ SZOP SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ ORAZ UBEZPIECZENIE NA 2023 ROK .

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. poinformował o następujących wysokościach składek:

- NORMALNA - 503 ZŁ -(460 ZŁ SKŁADKA + 43 ZŁ UBEZPIECZENIE);

- ULGOWA I - 273 ZŁ - (230 ZŁ SKŁADKA + 43 UBEZPIECZENIE); - przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia i młodzieży do 25 roku życia;

- ULGOWA II - 158 ZŁ - (W TYM 115 ZŁ SKŁADKA + 43 ZŁ UBEZPIECZENIE); - dla członków Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia;

 

DO ULGOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ MAJĄ PRAWO:

- UCZĄCA SIĘ MŁODZIEŻ - ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ LUB STUDENCKIEJ, JEDNAK TYLKO TE OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 25 LAT DO 31 GRUDNIA 2022 R.

- CZŁONKOWIE PZŁ, KTÓRZY UKOŃCZYLI 70 LUB 80 LAT DO 31 GRUDNIA 2022 R.

 

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO:

35 1020 2036 0000 0102 0032 6801

W tytule przelewu proszę podać:

Imię Nazwisko, składka PZŁ + ubezpieczenie 2023

W RAZIE PYTAŃ - PROSZĘ KONTAKT TELEFONICZNY/MAILOWY

 

DARZ BÓR

SKARBNIK