KOLEŻNANKI I KOLEDZY!!!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przekazanymi z Zarządu Okręgowego:

 

I. BIOASEKURACJA PODCZAS POLOWAŃ NA DZIKI

w związku ze wzrostem ilości stwierdzonych nowych przypadków ASF u dzików w województwie lubuskim przypominam o obowiązku zachowania zasad bioasekuracji podczas polowań/realizacji odstrzału sanitarnego na dziki, transporcie i postępowaniu z tuszami odstrzelonych dzików zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 stycznia 2020 roku w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik - link do rozporządzenia:

 https://www.pzlow.pl/storage/2020/01/Bioasekuracja-my%C5%9Bliwych-Dz.-U-160-1.pdf

Ponadto przypominam, że na stronie internetowej naszego okręgu utworzyliśmy zakładkę ASF zawierająca m.in. zasady bioasekuracji podczas polowań na dziki - link do zakładki:

 https://gorzow.pzlow.pl/asf/

 

II. PRZESZUKIWANIA TERENU - PADŁE DZIKI

w związku z rosnącą liczbą stwierdzonych przypadków ASF u dzików w naszym okręgu i koniecznością przeprowadzania cyklicznych akcji przeszukiwania dzierżawionych obwodów łowieckich w poszukiwaniu padłych dzików lub ich szczątków, mając na uwadze Wasze zdrowie oraz ograniczenia wprowadzone w związku z występowaniem COVID-19 na terenie kraju, proszę o realizację przeszukiwań poprzez lustrację łowisk przez członków Waszych kół w trakcie wykonywania polowań indywidualnych lub realizacji odstrzałów sanitarnych. Jednym ze wskaźników obecności truchła padłych dzików może być kumulacja obecności ptaków drapieżnych, krukowatych lub drapieżnych ssaków na opolowywanych sektorach. W przypadku odnalezienia padłego dzika lub jego szczątków myśliwi mają obowiązek zgłoszenia tego faktu Zarządowi koła, który zawiadamia Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ZO PZŁ.

 

INFORMACJĘ PRZEKAZAŁ

ŁOWCZY OKRĘGOWY