KOLEŻANKI I KOLEDZY!

WYKONUJĄC ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z 16.10.2020 ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE WS. USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII, ZARZĄD KOŁA PODJĄŁ UCHWAŁĘ O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WZ W DNIU 24.10.2020 R. DO CZASU USTANIA OBOSTRZEŃZWIĄZANYCH Z SARS-COV-2.

O KOLEJNYM TERMINIE NWZ, ZK POINFORMUJE STOSOWNYM POWIADOMIENIEM.

UWAŻAJCIE NA SIEBIE I DBAJCIE O ZDROWIE I ODPORNOŚĆ

DARZ BÓR