Dzień dobry,

w nawiązaniu do wczorajszej informacji (stanowiska tut. ZO PZŁ) dot. wprowadzenia zmian w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku informuję, że zgodnie z opublikowanym stanowiskiem ZG PZŁ ( w załączeniu) z zakazu/ograniczenia przemieszczania się zwolnione są osoby, które szacują szkody oraz wykonują polowania indywidualne na podstawie posiadanego upoważnienia do wykonywania polowania.

https://www.pzlow.pl/informacja-w-sprawie-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-15-kwietnia-2020-r/

Wysłana w dniu wczorajszym informacja, że "wykonywać polowań nie można" mogła wprowadzić w błąd - oczywiście nikt takiego zakazu nie wydał - jedyne zakazy i ograniczenia dotyczyły ewentualnego przemieszczania się.

Podsumowując - zabezpieczamy uprawy przed szkodami, szacujemy szkody, realizujemy odstrzały sanitarne i polujemy jak narazie na polach.

 

Pozdrawiam

--
Wojciech Pawliszak
Przewodniczący Zarządu
Zarząd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.

DARZ BÓR!