KOLEŻANKI I KOLEDZY!

JAKO ORGANIZACJA, KTÓREJ NADRZĘDNYM CELEM JEST DBANIE O DOBRO SPOŁECZEŃSTWA

WKŁ SZOP WĘDRZYN, BEZPOŚREDNIO ANGAŻUJĄC SIĘ W WALKĘ Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

DECYZJĄ ZARZĄDU KOŁA, PRZEKAZAŁ DAROWIZNĘ W WYSOKOŚCI 3000 ZŁ DLA SZPITALA POWIATOWEGO W SULĘCINIE

NA ŚRODKI OCHRONNE ORAZ DEZYNFEKCYJNE.

 

JEDNOCZEŚNIE ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MYŚLIWYCH DO ANGAŻOWANIA SIĘ W POMOC W WALCE Z EPIDEMIĄ - MIĘDZY INNYMI POPRZEZ ODDAWANIE KRWI.

MŁODSI KOLEDZY, JEŻELI POSIADAJĄ TAKOWĄ MOŻLIWOŚĆ - PROSZENI SĄ O WSPIERANIE STARSZYCH OSÓB (W TYM NASZYCH NEMRODÓW)  W CODZIENNYM ŻYCIU.

NIE POZOSTAWAJMY OBOJĘTNI, DAJMY DOBRY PRZYKŁAD.

 

DARZ BÓR!