KOLEŻANKI I KOLEDZY

Przypadki wirusa ASF

W województwie lubuskim zdiagnozowano przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obecnie obszar skażony obejmuje teren starostwa wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego.

 

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wisusem ASF w związku z czym, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże jest dużym zagrożeniem dla gospodarstw rolnych, dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz nakazów i zakazów wydanych przez lokalne władze.

 

Wojewoda Lubuski wydał następujące rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (od najnowszego):

 

  • Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego

http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2019/3024/akt.pdf

 

  • Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego

http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2019/3016/akt.pdf

  • Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego

http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2019/2998/akt.pdf

 

Proszę o zapoznanie się z ww. aktami prawnymi

(znajdują się w nich m.in. opis obszaru skażonego i mapa poglądowa).

Dodatkowe informacje o ASF, zasadach ochrony gospodarstw, zaleceniach dla myśliwych, leśników oraz inne cenne wiadomości znajdziecie pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne

 

W związku z powyższym oraz wobec trwającego sezonu polowań zbiorowych zwracam uwagę na konieczność zachowania zasad bioasekuracji przez osoby biorące udział w polowaniach. Z uwagi na to, iż nasz region jest na chwilę obecną wolny od ASF dobrą praktyką będzie unikanie polowań przez myśliwych, którzy przebywali w strefach objętych tą chorobą.

 

W przypadku braku takiej możliwości należy bezwzględnie przestrzegać minimum 72 godzin przerwy pomiędzy obecnością w miejscu gdzie choroba występuje, a miejscu wolnym od choroby. Niezależnie od powyższego konieczne jest bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

 

Zaleca się również podpisanie w kołach łowieckich przez myśliwych przed przystąpieniem do polowania krótkiej ankiety o poniższej treści:

 

  1. Przebywałam/em na przestrzeni ostatnich 72 godzin w miejscu/ach gdzie występuje choroba ASF – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
  2. Znam i stosuję zasady bioasekuracji związane z ASF – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).

 

Koleżanki i koledzy

proszę korzystać z poniższych linków w celu zapoznania się z problemem!

 

 

http://www.zielonagora.pzlow.pl/sprawy-biezace/asf.html

 

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/wbzk/aktualnosci_wydzialu/Afrykanski_pomor_swin_ASF_-_wazne_informacje/idn:20291.html

 

BEZWZGLĘDNIE PROSZĘ STOSOWAĆ SIĘ DO ZARZĄDZEŃ I POLECEŃ ZAWARTYCH W MATERIALE PODCZAS WYKONYWANIA POLOWANIA

 

 

 

Mięso dzików odstrzelonych poza obszarami (w strefie białej)

 

Poza strefami (strefa biała) obowiązują:

 

odstrzały sanitarne dzików,

 

badanie wszystkich padłych dzików,

 

utylizowanie padłych dzików,

 

zgłaszanie podejrzenia choroby zakaźnej w tym ASF

 

badanie na włośnie

 

Obowiązują zasady gospodarki łowieckiej, w tym bioasekuracja

 

 

 

 

 

Mięso dzików odstrzelonych w strefie ochronnej (żółtej)

 

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

do punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,

lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej,

w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

 

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF, dla wszystkich sztuk znajdujących się w danym obiekcie

(w przypadku chociaż jednego wyniku stwierdzającego ASF wszystkie tusze wraz z narządami kierowane są do utylizacji)

 

 

Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym (część I) – po uzyskaniu wyniku ujemnego na ASF

 

 

Zasady obowiązujące w strefie żółtej podczas polowania:

 

możliwość wykonywania polowań na dziki i inną zwierzynę,

 

wskazane wyznaczenie chłodni na ternie strefy żółtej z podziałem na chłodnie do magazynowania dzików (podlegają blokadom) oraz zwierzyny płowej (nie podlega blokadom),

 

konieczność przedstawienia do badania tuszy dzika i narogów (oznakowanych tożsamym identyfikatorem – znacznikiem),

 

konieczność zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii odstrzelonych lub magazynowanych w strefie żółtej dzików w celu pobrania prób do badań w kierunku ASF – plombowanie chłodni do czasu uzyskania wyników ujemnych wszystkich sztuk zmagazynowanych w danej chłodni,

 

po otrzymaniu ujemnych wyników mięso może zostać wprowadzone do obrotu (specjalne oznakowanie) lub zagospodarowane na użytek własny,

 

możliwość utylizacji zwłok dzików po przeprowadzonym próbkobraniu,

 

przy stwierdzeniu dodatniego wyniku badania w kierunku ASF wszystkie tusze zlokalizowane w obrębie chłodni poddaje się utylizacji z nakazu PLW,

 

obowiązuje bioasekuracja w łowisku !!

 

 

 

W strefie czerwonej obowiązuje cisza w łowiskach oraz zakaz wstępu do lasów

 

Obowiązują:

 

przeszukiwania stref w celu usunięcia ze środowiska wszystkich dzików padłych

przeszukiwania organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

przed przekazaniem padłego dzika do utylizacji pobierana jest próbka do badania w kierunku ASF

 

możliwe grodzenie stref po przeprowadzeniu analizy