KOLEŻANKI I KOLEDZY

INFORMUJĘ, IŻ DO DNIA 15.12.2019 NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO WKŁ SZOP SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ DO PZŁ.

Z.O PZŁ PODAŁ NASTĘPUJĄCE WYSOKOŚCI SKŁADEK:

- NORMALNA - 363 ZŁ -(320 ZŁ SKŁADKA + 43 ZŁ UBEZPIECZENIE);

- ULGOWA - 203 ZŁ - (160 ZŁ SKŁADKA + 43 UBEZPIECZENIE); - przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia i młodzieży do 25 roku życia;

- ULGOWA - 123 ZŁ - (W TYM 80 ZŁ SKŁADKA + 43 ZŁ UBEZPIECZENIE); - dla członków Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia;

 

DO ULGOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ MAJĄ PRAWO:

- UCZĄCA SIĘ MŁODZIEŻ - ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ LUB STUDENCKIEJ, JEDNAK TYLKO TE OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 25 LAT DO 31 GRUDNIA 2019 R.

- CZŁONKOWIE PZŁ, KTÓRZY UKOŃCZYLI 70 LUB 80 LAT DO 31 GRUDNIA 2019 R.

 

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY NA KONTO.

W RAZIE PYTAŃ - KONTAKT TELEFONICZNY/MAILOWY

 

DARZ BÓR

SKARBNIK