Koleżanki i Koledzy!

W części niejawnej strony (tylko dla członków WKŁ Szop) znajduje się nowy plan polowań zbiorowych na sezon 2019/20.

Na każde z polowań zbiorowych zapisujemy się z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem (osobiście lub telefonicznie u prowadzących polowanie, oraz na liście wyłożonej w Kancelarii Koła).

W planie Zarząd Koła wprowadził dwie zmiany:

1. Odbędzie się tylko jedno 3-dniowe polowanie zbiorowe dewizowe w terminie 2-4.11.2019

2. Wprowadzono nową kolumnę w tabeli planu polowań zbiorowych pod nazwą "WSPARCIE NAGANKI"

Zgodnie z tym co było omawiane podczas obrad WZ, udało się zorganizować profesjonalnych naganiaczy z psami ras myśliwskich (wszystkie z nadajnikami GPS) na wszystkie polowania zbiorowe w sezonie 2019/20, w związku z czym zaistniała konieczność zorganizowania grupy wsparcia, która będzie składać się z członków naszego koła.

Celem powołania dwuosobowych grup wsparcia na każde polowanie zbiorowe, było:

- prawidłowe kierowanie linią naganki przez osoby, które dobrze orientują się w terenie obwodów naszego koła (wskazani myśliwi idą w nagance);

- przygotowywanie myśliwych, którzy w przyszłych sezonach będą stanowić rezerwy osobowe do prowadzenia polowań zbiorowych.

 

Koledzy wyznaczeni do grupy wsparcia naganki, biorą udział w organizacji polowania zbiorowego w ścisłej współpracy z Prowadzącymi polowanie (zarówno podczas polowania, jak i podczas prac przygotowawczych przed polowaniem polegających na dokładnym rozpoznaniu miotów  - granice miotów, kierunek natarcia naganki oraz opracowanie dróg dojazdowych do miotów oraz wokół nich). Wskazanym jest zabieranie przez takie osoby ze sobą broni myśliwskiej, w celu szybkiego reagowania podczas odnalezienia postrzałka.

 

Darz Bór!