KOLEŻANKI I KOLEDZY

 

JELENIE ŁANIE W NASZYM KOLE STRZELAMY OD 8.10.2019.

OSOBY, KTÓRE NIE WYWIĄZAŁY SIĘ OBOWIĄZKÓW ZAWARTYCH W UCHWALE KOŁA, ZOSTANĄ POINFORMOWANE INDYWIDUALNIE PRZEZ ŁOWCZEGO O DALSZYM POSTĘPOWANIU.

JELENIE BYKI ŁOWNE

POZOSTAŁO NA POLOWANIA INDYWIDUALNE :

OBW 73 - 1 SZT.

OBW. 84 - 3 SZT.

OBW. 85 - 2 SZT.

 

KOLEDZY KTÓRZY JUŻ POZYSKALI JELENIA BYKA W TYM SEZONIE, WIĘCEJ BYKÓW INDYWIDUALNIE NIE POZYSKUJĄ.

KOLEDZY UPRAWNIENI (KTÓRZY JESZCZE NIE STRZELILI BYKA INDYWIDUALNIE W TYM SEZONIE) DO POZYSKANIA POZOSTAŁYCH BYKÓW ŁOWNYCH - ZOSTANĄ O TYM FAKCIE POINFORMOWANI PRZEZ ŁOWCZEGO OSOBIŚCIE.

JELENIE BYKI SELEKCYJNE - 6 SZT - POZOSTAJĄ DO POZYSKANIA NA POLOWANIA ZBIOROWE CZŁONKÓW KOŁA ORAZ DEWIZOWE.

CIELAKI - POZYSKUJEMY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE - ŁOWCZY KOŁA POINFORMUJE DROGĄ SMS.

 

 

DARZ BÓR!