KOLEŻANKI I KOLEDZY!

 

AKTUALIZACJA DOT. ODSTRZAŁU DZIKÓW.

POWRACAMY DO ODSTRZAŁU NA PODSTAWIE POSIADANYCH UPOWAŻNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA.

PLAN POZYSKANIA DZIKÓW SANITARNYCH JEST W KOŃCOWEJ FAZIE WYKONANIA.

INFORMACJA U ŁOWCZEGO KOŁA.

DARZ BÓR!