KOLEŻANKI I KOLEDZY!

INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWDZAJĄCYCH INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ WOKÓŁ POLA KUKURYDZY:

ZANIM ROZPOCZNIEMY OBEJŚCIE CAŁEGO POLA (W CELU SKONTROLOWANIA SPRAWNOŚCI PASTUCHA)

NAJPIERW NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY DOPŁYWA PRĄD DO PODŁĄCZENIA GŁÓWNEGO!

PRZYPOMINAMY, ŻE LINIA DOPROWADZAJĄCA PRĄD, PRZECHODZI OD PARKU W ŻUBROWIE WZDŁUŻ SĄSIEDNIEGO POLA.

KONTROLĘ NALEŻY ROZPOCZYNAĆ OD MIEJSCA WYJŚCIA GŁÓWNEGO KABLA IZOLOWANEGO DO LINI DOPROWADZAJĄCEJ PRĄD DO POLA (OCZYWIŚCIE ŁĄCZNIE Z NIĄ).

W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ŁOWCZYM KOŁA LUB PODŁOWCZYM OBWODU 73.

 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, IŻ KONIECZNYM JEST ABY W PRZED DYŻUREM WYPISAĆ SIĘ W KSIĄŻCE NA POLOWANIE.

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ PRESJĘ DZIKÓW, OBLIGATORYJNYM JEST WYKONYWANIE POLOWANIA.

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z WYPISANIEM SIĘ NA SEKTOR, PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ŁOWCZYM KOŁA W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU.

DARZ BÓR!