KOLEŻANKI I KOLEDZY

Informuję, iż ze względu na pełnione obowiązki  służbowe (związane z zabezpieczeniem p.poż lasów) oraz sytuacją wysokiego zagrożenia pożarowego , nie mam możliwości przybywać do kancelarii koła w godzinach popołudniowych.

W związku z powyższym, dokumenty finansowe będę odbierał z Sulęcina w godzinach wczesno porannych (ok 6:00) w zależności od potrzeb.

W sytuacjach nagłych proszę o kontakt telefoniczny.

Darz Bór

Skarbnik Koła