KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Po raz kolejny, walka z chorobą która niszczy polską gospodarkę została zawierzona nam - myśliwym.

 

W związku z pismem otrzymanym w dniu 02.01.2019 r. od Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie Wielkopolskim i prośbą w nim zawartą informujemy co następuje:

W celu przeprowadzenia wielkoobszarowego skoordynowanego  redukowania  populacji dzika, Zarząd Koła organizuje dwa dodatkowe polowania zbiorowe w dniach 19 oraz 26 stycznia 2019 r.

Poniżej lista kolegów odpowiedzialnych za poszczególne kwestie:

19.01.2019

Prowadzący polowanie - Roman Lasota, Paweł Brzeziński

Odpowiedzialny za posiłek: Marceli Woroniec, Sławomir Karbowski

Odpowiedzialny za nagankę: Ryszard Farbotko

26.01.2019

Prowadzący polowanie - Bartosz Manowski, Grzegorz Wdowiak

Odpowiedzialny za posiłek: Krzysztof Kupka, Robert Olejniczak

Odpowiedzialny za nagankę: Ryszard Farbotko

 

Obecność na polowaniach - wskazana!

 

Prosimy o zaangażowanie się w możliwie największy sposób.

W razie pytań, proszę kontaktować się z Łowczym Koła.

 

Darz Bór!