KOLEŻANKI I KOLEDZY!

INFORMUJĘ, IŻ SĄ JUŻ PRZYGOTOWANE NOWE LEGITYMACJE CZŁONKOWSKIE PZŁ.

ODBIÓR LEGITYMACJI U SEKRETARZA KOŁA, PO WCZEŚNIEJSZYM WPŁACENIU 30 ZŁ DO SKARBNIKA.

KWOTĘ PROSZĘ PRZELEWAĆ NA KONTO KOŁA Z DOPISKIEM "LEGITYMACJA PZŁ".

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE PAPIEROWE TRACĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ Z KOŃCEM 2018 ROKU.

DARZ BÓR

SKARBNIK