Koleżanki i Koledzy 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Koła podjęto Uchwałę, dotyczącą odstrzału łań i cielaków Jelenia Szlachetnego.

 W związku z nasilonymi ćwiczeniami wojsk na poligonie oraz z niskim wykonaniem planu Jeleni byków, ustala się, iż odstrzał łań  w WKŁ "Szop" w Wędrzynie zaczynamy od 11 października, a cielaków od 6 listopada.

Prosimy o stosowanie się do wytycznych.

Jednocześnie kierujemy prośbę do selekcjonerów, o zintensyfikowanie polowań na byki!

Darz Bór!