KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Ważna informacja, dotycząca polowania indywidualnego na jednym sektorze, wykonywanego przez kilku myśliwych (na różnych ambonach).

Zapisując się w książce na polowanie, jeżeli widzimy, ze inny myśliwy jest już wpisany na ten sam sektor, lecz na inną ambonę - SKONTAKTUJMY SIĘ TELEFONICZNIE!

Takie działanie, uświadomi polującego już kolegę, że niedaleko dotarł kto inny, więc nie można rozpocząć podchodu w kierunku później zajętej ambony.

Kontakt = bezpieczeństwo!!! (->KOLEŻEŃSTWO!)

DARZ BÓR!!!