KOLEŻANKI I KOLEDZY!

KILKA WAŻNYCH SPRAW NA DZIEŃ DZISIEJSZY:

1. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Koła do końca września należy wpłacać składkę na Koło (120 zł) - wpłat dokonujemy przelewem na konto koła, w tytule przelewu - składka członkowska do Koła.

2. UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA INDYWIDUALNEGO - potrzebę wystawienia odstrzału, zgłaszamy łowczemu wcześniej, aby w godzinach pracy kancelarii dokumenty tylko ODBIERAĆ!

Taki układ pracy znacznie ułatwi organizację załatwiania spraw w kancelarii koła.

Darz Bór!