KOLEŻANKI I KOLEDZY!

ZARZĄD WKŁ NR 462 SZOP W WĘDRZYNIE PRZYPOMINA!

ZGODNIE Z USTALENIAMI  WALNEGO ZGROMADZENIA, PRZYSTRZELANIE BRONI ODBĘDZIE SIĘ NA FORCIE W ŻABICACH (TAK JAK W POPRZEDNIM ROKU).

TERMIN - 16.06.2018

GODZINA ROZPOCZĘCIA - 9.00

BROŃ I AMUNICJA - KAŻDY MYŚLIWY WE WŁASNYM ZAKRESIE.

STRZELAMY KULĄ ORAZ DO RZUTEK!

NA KONIEC PRZEWIDZIANY POSIŁEK.

ZAPISY - U SEKRETARZA KOŁA KOL. ZDZISŁAWA MARCINIAKA DO 12.06.2018 (WTOREK) WŁĄCZNIE.

ZAPRASZAMY!

DARZ BÓR!