Koleżanki i Koledzy!

W poniższym linku znajdują się obecnie obowiązujące zasady selekcji samców zwierzyny płowej, prosimy o zapoznanie się i stosowanie przy wykonywaniu polowania:

LINK DO ZASAD SELEKCJI SAMCÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ 2018

DARZ BÓR!